Regulamin programu „Nagradzamy Recykling”

1.Organizatorem programu „Nagradzamy Recykling” („Program” ) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4.

2.Celem Programu jest nagradzanie klientów, którzy po zużyciu produktu Kiehl’s, zakupionego w autoryzowanym sklepie Kiehl’s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwracają po nim puste opakowanie w celach recyklingowych.

3.Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie ( „Regulamin” ).

4.Program obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.

6. Uczestnikiem Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonają w czasie trwania Programu zwrotu pustych opakowań produktów Kiehl’s zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu ( „Uczestnik” ).

7.Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę – Nagradzamy Recykling ( „Karta” ).

8. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zwrot pustych opakowań po produktach Kiehl’s w autoryzowanych sklepach Kiehl’s. Pieczątki są nabijane na Kartę podczas zwrotu pustego opakowania produktu Kiehl’s, z zastrzeżeniem pkt 9 i wyłącznie po okazaniu Karty sprzedawcy w sklepie Kiehl’s.

9. Z Programu wyłączone są próbki Deluxe produktów Kiehl’s oraz produkty linii Lip Balm.

10. Za jedno puste opakowanie produktu Kiehl’s, z zastrzeżeniem pkt 9, klient otrzymuje jedną pieczątkę.

11.Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, w zależności od liczby zgromadzonych pieczątek, na prezent zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

12.Po zebraniu na Karcie 3 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania prezentu- Lip Balm #1. Uczestnik może nie odbierać prezentu i kontynuować zbieranie pieczątek, po zebraniu 5 pieczątek Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania prezentu - Produkt z kolekcji Travel Size. Uczestnik może nie odbierać prezentu i kontynuować zbieranie pieczątek, po zebraniu 10 pieczątek – Uczestnik jest uprawniony do odebrania prezentu – Pełnowartościowego produktu do wartości 95 zł. Uczestnik jest uprawniony do odbioru danego prezentu, po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek. Jeżeli Uczestnik będzie kontynuował zbieranie pieczątek na Karcie, nie jest uprawniony do odbioru nagród za mniejszą ilość pieczątek.

13.Warunkiem odbioru prezentu jest przekazanie sprzedawcy Karty z odpowiednią ilością pieczątek, uprawniającą do odbioru danego produktu. Karta pozostaje u sprzedawcy.

14.Pieczątki zebrane na Karcie nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.