Main content

KIEHL’S MISSION RENEWAL

W Kiehl’s dbamy o Twoją skórę, jednocześnie troszcząc się o dobro naszej planety. Nasza misja się nie zmienia, ale wyzwania przed którymi stoją dziś firmy i społeczeństwo wymagają od nas ponownego przemyślenia każdego aspektu naszej działalności, aby pomóc utrzymać zasoby naturalne i surowce na jak najdłużej. Dlatego wyznaczyliśmy sobie plan i zamierzamy osiągnąć konkretne cele do 2030 roku.

NASZA MISJA

Marka Kiehl's została zbudowana z myślą o trwałości w 1851 roku i wspólnie dążymy do zdrowszej planety dla przyszłych pokoleń. Wyznaczyliśmy nasz plan działania, aby osiągnąć określone cele do 2030 roku.

UZUPEŁNIANIE ZASOBÓW

Dążymy do tego, aby formuły wszystkich naszych produktów były tworzone z odnawialnych składników. A przy tym, żeby procesy produkcji i pozyskiwania surowców przyczyniały się do redukcji ilość odpadów oraz wspierały uzupełnianie i zabezpieczanie zasobów naturalnych.

GOSPODARKA ODPADAMI

Chcemy żeby w Kiehl's jednorazowe, pierwotne tworzywa sztuczne stały się przeszłością.Osiągniemy to poprzez pakowanie 100% naszych formuł w opakowania nadające się do wielokrotnego użytku, do ponownego napełniania lub wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Zawsze wiedzieliśmy, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków: inspirujemy naszą globalną lokalną społeczność do podejmowania działań poprzez zachęcanie do pracy społecznej i zapewnianie edukacji skupionej na zrównoważonym rozwoju.

WIĘC CZYM JEST
"GOSPODARKA CYRKULARNA"?

W uproszczony sposób można opisać produkcję liniową następująco: pobieranie materiałów i surowców - produkcja gotowych produktów - wyrzucenie opakowań po zużyciu produktu. Gospodarka cyrkularna koncentruje się na tym, jak wykorzystujemy zasoby i wytwarzamy produkty, jednocześnie planując i przewidując, co się stanie z materiałami i opakowaniami po ich wytworzeniu, co pomaga zapobiegać powstawaniu odpadów.

CO TO OZNACZA
DLA MARKI KIEHL'S

Wybieramy odnawialne i wartościowe składniki

Tworzymy formuły przy użyciu zielonej chemii

Wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu w naszych opakowaniach i sklepach

Każdego dnia odkrywamy nowe sposoby na ulepszenia i pozostajemy zaangażowani w zamykanie obiegu dla zdrowia naszej planety.

ODKRYJ NASZE EKO PRODUKTY

Nasz wybór zrównoważonych produktów


Komunikat informacyjny
Aby uzyskać najlepsze wyniki, odwróć urządzenie