Main content
environmental awareness

TWORZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Future Made Better to nasza podróż w kierunku zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i wsparcia lokalnej społeczności. Dążenie w kierunku zdrowszej planety oznacza, że Kiehl's tworzy bardziej odpowiedzialne receptury bazując na odnawialnych składnikach i ekologiczne opakowania, przy jednoczesnym ulepszaniu materiałów, z których korzystamy w naszych butikach.

SŁOWNIK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIA
Biodegradowalne:
DEFINICJA

Produkty organiczne, które mogą być biologicznie rozkładane w środowisku wodnym przez mikroorganizmy (głównie bakterie, drożdże i grzyby) w celu wytworzenia CO2 i wody

Step 3
PCR:

Akronim oznaczający „recykling pokonsumencki”, termin oznaczający materiały pochodzące z recyklingu; PCR może być często umieszczany w butelkach, nakrętkach, słoikach i innych materiałach opakowaniowych, aby zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku

Surowiec odnawialny:

Materiał składający się w ponad 50% z materiału pochodzącego ze źródła, które można poddać recyklingowi lub ponownie hodować, jak rośliny

Zrównoważony łańcuch dostaw:

Takie podejście zapewnia, że surowce roślinne pochodzą z łańcuchów dostaw, który szanuje bioróżnorodność, ograniczając wpływ na środowisko, gwarantując produkcję o zerowym wpływie na ekosystemy i promując rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych populacji. Może również zawierać element solidarności i odpowiedzialności społecznej na rzecz społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
PCR:

Akronim oznaczający „recykling pokonsumencki”, termin oznaczający materiały pochodzące z recyklingu; PCR może być często umieszczany w butelkach, nakrętkach, słoikach i innych materiałach opakowaniowych, aby zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku

SŁOWNIK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIA
Biodegradowalne:
DEFINICJA

Produkty organiczne, które mogą być biologicznie rozkładane w środowisku wodnym przez mikroorganizmy (głównie bakterie, drożdże i grzyby) w celu wytworzenia CO2 i wody

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Surowiec odnawialny:

Materiał składający się w ponad 50% z materiału pochodzącego ze źródła, które można poddać recyklingowi lub ponownie hodować, jak rośliny

Zrównoważony łańcuch dostaw:

Takie podejście zapewnia, że surowce roślinne pochodzą z łańcuchów dostaw, który szanuje bioróżnorodność, ograniczając wpływ na środowisko, gwarantując produkcję o zerowym wpływie na ekosystemy i promując rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych populacji. Może również zawierać element solidarności i odpowiedzialności społecznej na rzecz społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3

SŁOWNIK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIA
Biodegradowalne:
DEFINICJA

Produkty organiczne, które mogą być biologicznie rozkładane w środowisku wodnym przez mikroorganizmy (głównie bakterie, drożdże i grzyby) w celu wytworzenia CO2 i wody

Step 3
PCR:

Akronim oznaczający „recykling pokonsumencki”, termin oznaczający materiały pochodzące z recyklingu; PCR może być często umieszczany w butelkach, nakrętkach, słoikach i innych materiałach opakowaniowych, aby zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku

Surowiec odnawialny:

Materiał składający się w ponad 50% z materiału pochodzącego ze źródła, które można poddać recyklingowi lub ponownie hodować, jak rośliny

Zrównoważony łańcuch dostaw:

Takie podejście zapewnia, że surowce roślinne pochodzą z łańcuchów dostaw, który szanuje bioróżnorodność, ograniczając wpływ na środowisko, gwarantując produkcję o zerowym wpływie na ekosystemy i promując rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych populacji. Może również zawierać element solidarności i odpowiedzialności społecznej na rzecz społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3

SŁOWNIK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIA
Biodegradowalne:
DEFINICJA

Produkty organiczne, które mogą być biologicznie rozkładane w środowisku wodnym przez mikroorganizmy (głównie bakterie, drożdże i grzyby) w celu wytworzenia CO2 i wody

Step 3
PCR:

Akronim oznaczający „recykling pokonsumencki”, termin oznaczający materiały pochodzące z recyklingu; PCR może być często umieszczany w butelkach, nakrętkach, słoikach i innych materiałach opakowaniowych, aby zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku

Surowiec odnawialny:

Materiał składający się w ponad 50% z materiału pochodzącego ze źródła, które można poddać recyklingowi lub ponownie hodować, jak rośliny

Zrównoważony łańcuch dostaw:

Takie podejście zapewnia, że surowce roślinne pochodzą z łańcuchów dostaw, który szanuje bioróżnorodność, ograniczając wpływ na środowisko, gwarantując produkcję o zerowym wpływie na ekosystemy i promując rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych populacji. Może również zawierać element solidarności i odpowiedzialności społecznej na rzecz społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3

SŁOWNIK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIA
Biodegradowalne:
DEFINICJA

Produkty organiczne, które mogą być biologicznie rozkładane w środowisku wodnym przez mikroorganizmy (głównie bakterie, drożdże i grzyby) w celu wytworzenia CO2 i wody

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
PCR:

Akronim oznaczający „recykling pokonsumencki”, termin oznaczający materiały pochodzące z recyklingu; PCR może być często umieszczany w butelkach, nakrętkach, słoikach i innych materiałach opakowaniowych, aby zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku

Surowiec odnawialny:

Materiał składający się w ponad 50% z materiału pochodzącego ze źródła, które można poddać recyklingowi lub ponownie hodować, jak rośliny

Zrównoważony łańcuch dostaw:

Takie podejście zapewnia, że surowce roślinne pochodzą z łańcuchów dostaw, który szanuje bioróżnorodność, ograniczając wpływ na środowisko, gwarantując produkcję o zerowym wpływie na ekosystemy i promując rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych populacji. Może również zawierać element solidarności i odpowiedzialności społecznej na rzecz społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3
Ślad wodny:

Ogólny wpływ danej działalności na wodę, w tym całkowita ilość wody zużytej przez konsumenta lub producenta (w tym ilość wody, która jest zbierana i zużywana oraz generowane zanieczyszczenie)

Step 3

CO ROBIMY

Kiehl’s Does to więcej niż misja, to odpowiedzialność w działaniu. Podejmujemy kroki, aby generować mniej odpadów i ograniczać emisję dwutlenku węgla poprzez składniki, z których korzystamy, oraz wybrane przez nas materiały opakowaniowe.

Komunikat informacyjny
Aby uzyskać najlepsze wyniki, odwróć urządzenie